هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی، تیر ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

7th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی