پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

The 5th National Conference on Advanced Research in Chemistry and Chemistry

پوستر پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی