دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت، شهریور ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

10th International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت