نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت، آبان ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

9th International Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت