ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی، بهمن ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

6th International Conference on Chemical and Chemical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی