هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

8th International Conference on Web Research

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی