پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

Fifth International Conference on Web Research

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی