هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

7th International Web Research Conference

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی