اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، فروردین ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

First International Conference on Web Research

پوستر اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی