چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

Fourth International Conference on Web Research

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی