دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

The Second International Conference on Web research

پوستر دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی