ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، خرداد ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

6th International Web Research Conference

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی