سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، فروردین ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

Third International Conference on Web research

پوستر سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه علم و فرهنگ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی