دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

12th Iranian Hydraulic Conference

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ تا ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران - انجمن هیدرولیک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.


محوریت اصلی کنفرانس:
- آب های زیرزمینی و محیط زیست

 


محورهای کنفرانس:

- هیدرولیک محیط‌های متخلخل      
- انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی
- هیدرولیک زیست محیطی      
-  سازه‌های هیدرولیکی
- ضوابط و استانداردهای ملی صنعت آب     
- تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری در هیدرولیک
- مهندسی رودخانه      
- هیدرولیک دریا و سواحل
- هیدرولیک محاسباتی      
- هیدروانفورماتیکمقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران