دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019، دی ماه ۱۳۹۸

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019

10th Information and Knowledge Technology Conference (ICIKT2019)

پوستر دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019

دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019 در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات،پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019