نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)، مهر ماه ۱۳۹۶

نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)

The 9th International Conference on Information and Knowledge Technology

پوستر نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)

نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017) در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)