سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، آذر ماه ۱۳۸۶

سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

03rd International Conference on Information and Knowledge Technology

سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش