اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، خرداد ماه ۱۳۸۴

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

01st International Conference on Information and Knowledge Technology

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۴ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش