هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش، شهریور ماه ۱۳۹۵

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش

The Eighth International Conference on Information and Knowledge Technology

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بوعلی سینا،انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش