هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، خرداد ماه ۱۳۹۴

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

The Seventh International Conference on Information and Knowledge Technology

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه ارومیه،دانشگاه اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش