دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، خرداد ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

2nd International Conference on Information and Knowledge Technology

دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش