یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، خرداد ماه ۱۴۰۳

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

The 11th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران