ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

6th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند با همكاري مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران