نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران

The 9th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran

پوستر نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران

نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،خاوران با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعه و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران