دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

The 10th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran

پوستر دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعهمرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران