هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

The 7th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند با همكاري مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران مراجعه فرمایید.