هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

The 8th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،مركز مطالعات و تحقيقات علوم فنون بنيادين در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران