اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، دی ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

First National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development of Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران