سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، مهر ماه 99

سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

Third National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling

پوستر سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

تمامی موضوعات در زمینه حقوق

تمامی موضوعات در زمینه علوم اجتماعی

تمامی موضوعات در زمینه علوم انسانی

تمامی موضوعات در زمینه علوم تربیتی

تمامی موضوعات در زمینه روانشناسی

تمامی موضوعات در زمینه مشاوره