دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، تیر ماه 99

دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

Second National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling

پوستر دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس :

تمامی موضوعات در زمینه حقوق

تمامی موضوعات در زمینه علوم اجتماعی

تمامی موضوعات در زمینه علوم انسانی

تمامی موضوعات در زمینه علوم تربیتی

تمامی موضوعات در زمینه روانشناسی

تمامی موضوعات در زمینه مشاورهمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره