هشتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

The 8th International Conference on Management, Accounting, Economics and Social Sciences

پوستر هشتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

هشتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی