هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

The 7th International Conference on Management, Accounting, Economics and Social Sciences

پوستر هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی