چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

4th International Conference on Management, Accounting, Economics and Social Sciences

پوستر چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی