پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

Fifth International Conference on Management, Accounting, Economics and Social Sciences

پوستر پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی