ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

Sixth International Conference on Management, Accounting, Economics and Social Sciences

پوستر ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی