سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

Third International Management Conference, Accounting, Economics and Social Sciences

پوستر سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی