اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

first international conference on Management, Accounting, Economic and Social Science

پوستر اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی