دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

Second international conference on Management, Accounting, Economic and Social Science

پوستر دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی