هشتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی، شهریور ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

The 8th International Conference on Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.