اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه

The First International Conference on Basic Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه

اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه