دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

The Second International Conference on Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی