پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

Fifth International Conference on Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی