هفتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

7th International Conference on Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.