ششمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی، شهریور ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

The 6th International Conference on Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.