سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی، تیر ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

3rd International Conference on Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی