هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، شهریور ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

The 8th International Conference on Environmental Engineering and Natural Resource

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی