چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار، تیر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار

4th International Conference on Environmental Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۷ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار