هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، خرداد ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

7th International Conference on Environmental Engineering and Natural Resources

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی