پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

5th International Conference on Environmental Engineering and Natural Resources

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی