دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

The 2rd International Conference on Environmental Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست